Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog

Diogelu Gwiwerod coch yng Nghoedwig Clocaenog

 

Fe ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog yn 2018 er mwyn diogelu’r boblogaeth fach o Wiwerod coch yng Nghoedwig Clocaenog yng Ngogledd Cymru
Bright red squirrel

Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog

Mae’r wiwer goch ymysg un o’r mamaliaid mwyaf prin ym Mhrydain.

Nod Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog (CRST) ydy diogelu ac amddiffyn Gwiwerod coch yng Nghoedwig Clocaenog, Gogledd Cymru.

Dyma ein nod:

  • Cydweithio gyda mudiadau partner ac unigolion allweddol i ddatblygu dulliau amddiffyn Gwiwerod coch
  • Gofalu nad oes unrhyw Wiwerod llwyd yn y goedwig er mwyn sicrhau bod y goedwig yn rhywle lle gall y Gwiwerod coch ffynnu
  • Rhannu’r buddion ynghlwm ag amddiffyn natur a threftadaeth gyda thrigolion yr ardal a’r gymuned ehangach. Codi ymwybyddiaeth ynghylch sefyllfa’r Gwiwerod coch

Dysgu mwy
Ymunwch gyda ni

Newyddion

Digwyddiadau

No event found!