Mae’r dudalen hon yn arbennig i’r rheiny sy’n dymuno dysgu gwybodaeth fwy trylwyr am wiwerod coch, eu gwarchod, eu hymddygiad a rheoli eu cynefinoedd.

Os allwch chi awgrymu unrhyw wefannau eraill a allai fod o ddiddordeb, cysylltwch gyda ni.

Prosiectau eraill

Yng Nghymru

Mudiadau eraill ym Mhrydain Other UK orgs (eng)

 • British Red Squirrel  – Gwiwerod Coch Prydain – fforwm i’r rheiny sy’n ymddiddori mewn gwarchod gwiwerod coch a rheoli gwiwerod llwyd
 • Saving Scotland’s Squirrels  Achub Gwiwerod Yr Alban – cydweithio gyda chymunedau i ofalu y bydd gwiwerod coch wastad yn rhan o fywyd gwyllt arbennig a brodorol yr Alban
 • The Cornwall Red Squirrel Project – Prosiect Gwiwerod Coch Cernyw – sefydlwyd yn 2009 gyda’r nod o ailgyflwyno gwiwer goch frodorol Prydain yng Nghernyw
 • Red Squirrel South West Gwiwerod Coch De Orllewin – maen nhw’n ymroi i adfer a diogelu gwiwerod coch yn Ne Orllewin Lloegr.

 

Dolenni defnyddiol

 • SquirrelWeb (eng) – canolfan wybodaeth yn ymwneud â gwiwerod ynghyd â chyngor am reoli gwiwerod, cyfarpar a meddalwedd

Cyhoeddiadau

Red Squirrels in my Garden

Gwiwerod Coch yn Fy Ngardd (Saesneg)

Canllaw ac awgrymiadau i helpu annog a gwarchod poblogaethau lleol.

Llyfr pdf am ddim llawn gwybodaeth yn ymwneud â deiet, ymddygiad ac ati

Craig Shuttleworth a Liz Halliwell

Erthyglau Newyddion

 • BBC Wildlife – Buddion bele’r coed i boblogaethau gwiwerod coch wedi’u rhwystro gan ardaloedd trefol
 • People’s Trust for Endangered Species – Defnyddio system dilyn trywydd gyda radio a thrapiau camera i helpu gwiwerod coch yng Nghymru
 • Eastern Daily Press – Symud gwiwerod wedi’u bridio ym Mharc Naturiol Pensthorpe i Goedwig Clocaenog
 • Natural Resources Wales – Cyfoeth Naturiol Cymru – Gobaith newydd i wiwerod coch
 •  BBC – Hybu’r nifer o wiwerod coch yn Sir Ddinbych, 2018
 • North Wales Live – Gogledd Cymru Fyw – Tystiolaeth gyntaf o lwyddiant bridio ar gyfer gwiwerod
 • BBC – Cadwraethwyr yn galw am ‘fyddin gwiwerod coch’, 2017

Mwy o Wybodaeth

 • Woodland Trust – Ymddiriedolaeth Coed Cadw – Ffeithiau am Wiwerod Coch