Mae’n braf bod yn ôl

Bu i Gyfoeth Naturiol Cymru ail-agor eu coedwigoedd ac mae ein gwirfoddolwyr wrth eu bodd o fod yn gwirio’r camerâu unwaith eto. Bu i’r Gwiwerod coch ddygymod yn dda hebddom ni gan y bu inni weld cryn dipyn o Wiwerod ifanc. Yn anffodus mae cryn dipyn o Wiwerod llwyd yma hefyd felly mae’n rhaid inni…

Details
Feeders with school logos

‘Ymweliadau’ ysgolion

Bu disgyblion ysgolion cynradd yr ardal yn cwrdd â gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog ar-lein i ddysgu am y Gwiwerod coch yng nghoedwig Clocaenog. Hyd yn hyn bu i ein gwirfoddolwyr gwrdd gyda disgyblion Ysgol Pant Pastynog, ym Mhrion, ac Ysgol Carreg Emlyn, Clocaenog. Bu’r disgyblion wrthi’n canfod mwy am y Gwiwerod Coch a bu…

Details