Lluniau wedi’u tynnu gan wirfoddolwyr

Mae’r lluniau isod o ychydig o’n gwirfoddolwyr mewn cuddfan fach.

Lluniau a Fideos y Camerâu Llwybr

Mae’r lluniau isod wedi’u cymryd gan gamerâu llwybr. Mae’r ansawdd yn amrywio yn dibynnu ar yr amodau golau. Gallwn weld gwybodaeth ddefnyddiol am nifer ac iechyd y gwiwerod coch yn y goedwig hyd yn oed o’r lluniau o ansawdd gwael. Mae cryn dipyn o anifeiliaid eraill yn ymddangos yn y lluniau hefyd.