Tanysgrifiadau Aelodaeth

Subscription Starts from £12.00 for each 1 year

Description

Tanysgrifiadau Aelodaeth a Chymorth Rhodd

Mae Cymorth Rhodd yn gynllun sy’n fodd i elusennau fel Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog i adennill treth cyfradd sylfaenol ar unrhyw arian maen nhw’n ei dderbyn gan drethdalwyr Prydain. Mae manteisio ar Gymorth Rhodd yn golygu am bob £1.00 rydych chi’n ei gyfrannu at Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog, gallwn hawlio 25c ychwanegol gan Gyllid a Thollau EM.

Os ydych chi’n drethdalwr ym Mhrydain, cofiwch ddewis Cymorth Rhodd ar y dudalen talu

Additional information

Opsiynau

Aelodaeth unigol, Aelodaeth teulu, Aelodaeth gorfforaethol