Ymaelodi gydag Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog

Wrth ymaelodi gyda ni, rydych yn cefnogi gwaith Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog.

Fel unigolyn neu aelod teulu, byddwch yn derbyn y canlynol:

 • gwybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau
 • e-newyddlenni
 • gostyngiadau gan fusnesau lleol dewisol

Dyma’r buddion ynghlwm ag ymaelodi fel Partneriaid Corfforedig:

 • Byddwch yn cefnogi gwaith annatod Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Clocaenog
 • Byddwn yn hyrwyddo’ch busnes ar ein gwefan
 • Byddwch yn derbyn copïau electronig o’n newyddlenni y gallwch eu rhannu gyda’ch aelodau
 • Bydd modd ichi ddefnyddio ein logo ar eich deunyddiau hyrwyddo
 • Byddwch yn derbyn nodyn atgoffa o ein holl ddigwyddiadau ac mae croeso i’ch aelodau eu mynychu

Ffioedd Aelodaeth

Aelodaeth unigol (18+)

 • Aelodaeth Blwyddyn £15
 • Tanysgrifiad Aelodaeth £12

Aelodaeth teulu (2 Oedolyn a hyd at 3 o blant)

 • Aelodaeth Blwyddyn £20
 • Tanysgrifiad Aelodaeth £17

Aelodaeth gorfforaethol (busnes neu grŵp cymunedol)

 • Aelodaeth Blwyddyn £50
 • Tanysgrifiad Aelodaeth £45

Gallwch ddewis rhwng y canlynol

 • Tanysgrifiad blynyddol – talu gyda cherdyn credyd, debyd uniongyrchol neu orchymyn sefydlog
 • Taliad un tro am flwyddyn – talu gyda cherdyn credyd

Gwneud Taliad